Метою виховання є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування у молоді громадянських якостей, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної , художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури, виховання людини високої культури, людини, яка творить культуру і себе в ній.

Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальному закладі, у нашому ліцеї спланована діяльність для роботи над методичною темою: «Особистісно орієнтоване навчання як умова розвитку творчого потенціалу учнів». Завдяки творчому розвитку та саморозвитку учнів на основі особистісного підходу стало можливим здійснення завдання виховання, що в свою чергу призводить до вироблення специфічної структури виховної роботи та створенню умов для реалізації творчого потенціалу особистості. З метою створення оптимальних умов для роботи над методичною темою ліцею було розроблено проекти, над якими працюють педагогічний, учнівський та батьківський колективи:

«Земля – наш спільний дім»;
«Розвиток особистісного потенціалу учня»;
«Спільність дій батьків та педагогів у розвитку творчого потенціалу ліцеїстів»;
«Національно-громадського патріотичного виховання».