Спільність роботи батьків та педагогічного колективу в реалізації творчого потенціалу особистості

Мета:

Партнерство в ім’я духовного становлення особистості, здоров’я дитини, її соціокультурного та інтелектуального розвитку.

Учасники: педагогічний, учнівський та батьківський колективи.

приймальня дирекора
(044) 249-79-70