«ОБЕРИ ЧИСТЕ МАЙБУТНЄ!»

Чи не найдієвішими для виховання екологічної культури в учнів вважаються екологічні проекти на подолання проблем утилізації відходів. Звичайний девіз таких проектів — «Почни з себе!» Учні самостійно мають дійти висновку, що  розв’язання екологічних проблем насамперед  —  в оволодінні екологічними знаннями, навичками природокористування, вихованні високого рівня екологічної свідомості й культури. Екологічними знаннями учні ліцею мають керуватися у повсякденні, вбачаючи в цьому норму поведінки.

Мета екологічного проекту:

— формування в учнів навичок самоврядування, самостійності, ініціативи, залучення всіх учнів до участі в життєдіяльності класу, ліцею;

— впровадження нових ефективних форм роботи з екологічного виховання ;

— формування екологічної свідомості учнів;

— розвиток творчих здібностей учнів;

— сприяння в отриманні знань про взаємодію суспільства та природи, розвитку здатності розуміти й оцінювати конкретні дії та вчинки задля збереження навколишнього середовища.

— виховання у дітей почуття гордості за свою державу, прагнення стати повноцінним її громадянином;

Завдання  даного екологічного проекту:

— навчити дітей сортувати сміття (пластик, папір та органіку )

— розробити  та створити  прилади для механічної переробки пластикових ПЕТ-пляшок;

— розробити презентаційні та виховні заходи для учнів ліцею, формування позитивного іміджу навчального закладу;

— створити якомога більше міжпредметних зв’язків для детального, практичного і теоретичного засвоєння матеріалу з різних навчальних предметів;

— закласти міцний фундамент культурної поведінки учня в довкіллі;

— формувати переконання і готовність до конкретних природоохоронних дій, спонукати до усвідомлення особистої відповідальності за збереження природних об’єктів, навчати учнів здобувати нові, багатогранні знання шляхом взаємонавчання та самонавчання.

Заходи проекту:

  1. Розробити листівки, плакати, провести виховні заходи з навчання окремого збирання сміття;
  2. Вибрати місця розташування контейнерів для окремого збору  сміття;
  3. Провести тематичні екскурсії;
  4. Екологічні акції;
  5. Участь у міських та районних екологічних заходах;
  6. Створити групу « Екологічна варта».

 

Керівник проекту: ЗДВР Мегедь І.А., педагог – організатор Іоніна Н.Г.

 

Організатори та відповідальні за виконання: класні керівники, вчителі географії, біології, хімії, представники учнівського парламенту ліцею, батьки учнів та представники комунальних підприємств м. Києва.

 

Термін реалізації: 2018-2022 р.

приймальня дирекора
(044) 249-79-70