Враховуючи вимоги Законів України «Про освіту”, «Про загальну середню освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. №1717 робочий навчальний план ліцею №144 зберігає наступність традицій вітчизняної школи і, водночас, більш повно враховує сучасне соціальне замовлення на шкільну освіту відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України ХХІ століття.

Робочі навчальні плани зорієнтовані на роботу за 5-денним навчальним тижнем.

Навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій передбачені додаткові години на предмети інваріантної частини, факультативи, курси за вибором та індивідуальні заняття. Зміст варіативної складової конкретизується з урахуванням спеціалізації ліцею.

Базові загальноосвітні предмети становлять як варіативну, так і інваріантну частину навчального плану. Вони реалізують цілі і завдання середньої загальної освіти. Гранично допустиме навантаження на одного учня не порушене і відповідає вимогам.