Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання – це виховання дітей на культурно – історичному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях та обрядах, багатовіковій виховній мудрості та є конкретно – історичним виявом загальнолюдського гуманістичного та демократичного виховання.

«…ні в якому разі не можна виховувати

 в неї національної пихи й презирства

до інших народів лише на тій підставі,

що вони не українці. Український народ

на собі відчув, що таке несправедливість,

 і сам мусить бути справедливим.»

 Григорій Ващенко

Мета:

— формування та розвиток соціально-активної,  гуманістичної спрямованої особистості  з глибоко усвідомленою громадською позицією почуттям національної самосвідомості;

— формування в учнів навичок самоврядування, самостійності, ініціативи, залучення всіх учнів до участі в життєдіяльності класу, ліцею;

— впровадження нових ефективних форм роботи з патріотичного виховання;

— посилення моральної складової в загальній системі формування у юного покоління національної гідності,  успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду , художньо-естетичної культури, розвиток кращих рис українського патріота;

— розвиток творчих здібностей учнів;

— сприяння розвитку фізичного та духовного здоров’я, дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;

— виховання у дітей почуття гордості за свою державу, прагнення стати повноцінним її громадянином;

Учасники проекту:

 • учні ліцею;
 • ЗДВР, педагог – організатор;
 • вчителі школи;
 • класні керівники 5-11 класів;
 • керівництво школи;
 • батьки.

Цей проект дозволяє:

 • успішно розвивати пізнавальні інтереси, здібності учнів; формувати ключові компетентності, які стануть у нагоді в житті;
 • використовувати інтерактивні форми та методи навчання, новітні технології, в тому числі і Інтернет – ресурси;
 • забезпечувати виховні задачі, вміння працювати в команді та прислуховуватись до думок своїх товаришів;
 • розвивати творчі здібності учнів;
 • отримувати задоволення в процесі навчальної діяльності як вчителю, так і учням;
 • формувати уміння володіти та використовувати інформаційно-комунікаційні технології , що сприяє розвитку інформаційної компетентності;
 • презентувати цей проект перед учнями ліцею.

приймальня дирекора
(044) 249-79-70